Everyday Life. Questions and Answers

Kai manęs kas nors paklausia - Greta, o kur skaniausia kava Vilniuje? -aš visuomet pagalvoju: skaniausia kava yra Vilniaus senamiestyje, mūsų jaukiame balkonėlyje, kur kas vakarą gali pamatyti dangumi skrendančius oro balionus. Be to, kad yra skaniausia, dar ji turi stebuklingų savybių ir ima darytis gardesnė su kiekvienu nuoširdžiu pokalbiu, kiekviena atvira ašara dėl visko, kas buvo skaudu ir kiekviena juoko akimirka dėl to, kas buvo ir dar tik bus gražiausia. Taip pamažu aš pradedu kurti savo geriausių gyvenime atrastų vietų sąrašą.

*********

When someone asks me - Greta, where is the best coffee place in Vilnius? - I always tink that the best coffee place is in Vilnius oldtown, in our lovely cozy balcony where every evening you can see the airballoons passing by. But wihout being the most delicious coffee, it is also have an exceptional qualities and it is becoming more and more tasty with every sincere talk, with every tear that comes from everything that hurted once and with every laugh that comes from everything that was and will be the best memories of life. This is how I'm starting to create my own best-places list.


Taip, šiuo metu kava namuose man patinka labiausiai. Bet dar prisimenu, jog ji buvo be galo skani vienoje Stiklių gatvės kavinukių, kur kone kas rytą žygiuodavau auštančio Vilniaus gatvėmis ir gėrėdavausi ryto ramybe. Toje kavinukėje, su kiekvienu kavos puodeliu dariausi vis labiau ir labiau suaugusi. Kiekvienas kavos gurkšnis sužadindavo svajones apie ateitį, kurią piešiau gryniausiomis spalvomis ir ja tikėjau taip, kaip tikiu tuo, jog mano rytas bus daug gražesnis su puodeliu geros cappuccino.

*********

Yes, at the moment, the most delicious coffee is at my home. But I also remember that it was really good in one lovely cafe situated in Stiklių street. Almost every morning I was going there: enjoying the silence and beauty of the universe. At this lovely cafe, with every cup of coffee I was feeling more and more grown-up. Every gulp raised up my dreams about the future that I painted by using the most beautiful colors and in which I believed just the same as I believe that my morning will be better with a cup of good cappuccino.


Ir tai buvo tiesa - kava niekuomet nesitraukė iš mano gražiausių ateities vaizdinių: ar namuose, tingiai pusryčiaujant mamos lovoje, ar Paryžiuje, atėjus tai žavingai petit-dejeuner akimirkai.

*********

And it was true - coffee was always on my future dreams: whether at home in a cozy mom's bed or in Paris, when it's time to eat petit-dejeuner.


Kai buvau moksleivė, kartu su mama savaitgaliais pasidarydavome tą "kavos virimo" pertraukėlę - mažą šventę, dėl kurios tik dar labiau laukdavau laisvadienių. Ir tai yra mano pirmoji geriausia vieta, kurioje kava būdavo ypatingai skani. Išskirtinė. Atėjus kitiems gyvenimo etapams supratau, jog geriausios kavos vieta keičiasi, palikdama tik pačius gražiausius prisiminimus ir nostalgišką šypsnį veide ją prisiminus. Ir tai yra vienas iš jausmų, dėl kurių verta gyventi.
Niekada nežinai, kur vieną gražią dieną gims tas kitas "skaniausias kavos puodelis". Gal jaukioje mamos lovoje, o gal net Paryžiuje...

*********

When I was at school we used to have that "coffee making" tradition with my mom every weekend. It was like a little celebration and the reason why I always been waiting for the weekends. And it was my first place where coffee was the best. Exceptional. But the new periods of life coming to me I understood that the best coffee place always change. It leaves us the most beautiful memories and nostalgic smile. This is one of the feelings that is worth living.
You never know where you will dink your another best cup of coffee. Maybe in a cozy mom's bed and maybe in Paris...

Pictures: Rugilė Katinaitė. Edited by me.

Komentarai