Everyday Life. Your Dreams are Never too Big

Naktinio Paryžiaus šviesa užlieja mano kambarį. Gaivus oras pro atvirą langą švelniai plaiksto ilgas užuolaidas. Po keletos valandų saldaus miego pramerkiu akis. Tarsi nematomos rankos vedama prieinu prie lango ir plačiai atveriu langines - tas nakties kvapas visuomet užlieja mane iki pat pirštų galiukų. Aš čia! Net po kelių mėnesių negaliu atsibusti iš to sapno. Taip nejučia veide atsiranda šypsena. Eifelio bokštas paskendęs tamsoje ir lengvuose debesyse, turbūt naktis gili. Kurį laiką žiūriu į apačioje esančią gatvę ir klausiu savęs - įdomu, koks gi bus tas mano gyvenimas? Delnais atsiremiu į balkono kraštą. Lyg Paryžius galėtų man atsakyti.. ir būtent tą akimirką jis man atsakė. Ir aš galiu perduoti tą atsakymą jums - jūsų gyvenimas bus toks, kokį patys susikursite ir apie kokį daug ir dažnai svajosite. Su gražiausiais rytais Paryžiuje ar šilčiausiais vakarais prie mėgiamiausio ežero, iškylaujant ant stogo ar sumerkus kojas į vandenyną, ragaujant austres su šampanu ar braškes su pienu... svarbiausia, kad ten, kur būsite, tas nakties kvapas jums būtų ypatingas ir kurį pajutus norėtųsi nusišypsoti.

********

The night light of Paris comes into my room. Long curtains of the window move from the fresh night's air. After few hours of deep sleep I open my eyes. Seems like someone is leading me to the window. I open it and breathe in that fresh smell of the night. It always gives me a very special feeling. I'm here! Even after few months I can't wake up from this dream. That's how secretly I start smiling. The Eiffel Tower is already in the dark, should be really late at night. I watch the street for a few minutes and then I ask myself - what kind of life I'll be living? I lean on the edge of the balcony. Seems like I'm expecting Paris to answer me... and then he did that. And I can say what he said to all of you - our life will be the same as in our dreams. Depends on how much and how often you'll think about them. With perfect mornings in Paris or warm evenings by your favorite lake, while having a picnic on the rooftop or sitting at the edge of the ocean, while eating oysters with a champagne or strawberries with milk... the most important thing is to feel that magical smell of the night which makes you smile every time. Wherever you are and want to be.


Follow me on: Facebook and Instagram

Komentarai

Evelina sakė…
Gražu!!! ��
Prestige sakė…
Evelina, ačiū! Džiaugiuosi :)